Skip to content

Let op! Uw hoortoestelverzekering van De Haan en Buis zal worden omgezet naar een kostbaarhedenverzekering bij Univé Noord Holland. Controleer uw polisblad welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.
Vragen over uw hoortoestelverzekering bij Univé Noord Holland?  Klik hier.

Algemeen

Waar vind ik de polisvoorwaarden?

U vindt de polisvoorwaarden onder het kopje ‘Downloads’

Wat is mijn eigen risico?

Het standaard eigen risico is € 50,- per gebeurtenis per toestel, tenzij anders op uw polisblad vermeld staat.

Let op! Dit wijzigt bij een Univé polis in uw voordeel!

Wanneer ontvang ik een nieuw polisblad?

U ontvangt een nieuw polisblad nadat wij schriftelijk een aanvraag of wijziging van u hebben ontvangen.

Let op! Dit wijzigt mogelijk bij de omzetting naar een Univé polis!

Wat is de vergoeding voor oudere toestellen?

Wij hanteren geen afschrijvingsregeling. Dit betekent dat het niet uitmaakt hoe oud de toestellen zijn. Wij vergoeden hierbij op basis van vervanging.

Ik heb een nota voor het nieuwe jaar ontvangen, maar ik verwacht binnenkort nieuwe toestellen?

Ons advies is om deze nota dan wel te betalen en zodra de gegevens van de nieuwe toestellen bekend zijn, deze als wijziging op de bestaande polis door te geven. Wij verrekenen dan de nieuwe premie met u.

Wijzigen

Hoe wijzig ik mijn polis?

U kunt uw polis wijzigen door het online wijzigingsformulier in te vullen.
Klik hier om naar het wijzigingsformulier te gaan.

Ik heb nieuwe toestellen, moet ik dit doorgeven?

Ja, dit kunt u doen door middel van het wijzigingsformulier.

Het serienummer van mijn toestel(len) is gewijzigd, moet ik dit doorgeven?

Ja, dit kunt u doen door middel van het wijzigingsformulier.

Hoe geef ik een adreswijziging door?

U kunt een adreswijziging via het wijzigingsformulier doorgeven.

Opzeggen

Hoe zeg ik mijn polis op?

U kunt uw hoortoestellenverzekering bij De Haan en Buis uitsluitend schriftelijk per brief, per mail of via het wijzigingsformulier opzeggen.

Wilt u de polis bij Univé Noord Holland opzeggen of niet door laten gaan?
Dan kunt u wel telefonisch contact opnemen met 072 – 5024 505.

Wat is de opzegtermijn van mijn polis?

Na de eerste periode van 12 maanden is de polis dagelijks opzegbaar waarbij rekening gehouden wordt met een opzegtermijn van 1 maand.

Let op! Dit wijzigt mogelijk bij de omzetting naar een Univé polis!

Schade

Wat moet ik doen bij schade?

Er dient een volledig ingevuld schadeformulier naar ons te worden opgestuurd. Klik hier om uw schade te melden via ons digitale schadeformulier
Na ontvangst kunnen wij de schade in behandeling nemen en zullen wij u verder informeren.

Wat moet ik doen bij diefstal of vermissing?

Er dient een volledig ingevuld schadeformulier naar ons te worden opgestuurd. Klik hier om uw schade te melden via ons digitale schadeformulier

  • Bij een misdrijf of diefstal hebben wij een aangifterapport van de politie nodig.
  • Bij verlies of vermissing dient u melding van vermissing te doen bij de Gemeente en ontvangen wij graag van u de bevestigingsbrief van de Gemeente. U kunt de melding van vermissing vaak ook doen via de website www.verlorenofgevonden.nl. Dan ontvangen wij graag de bevestigingsmail met registratienummer.

Wat wordt bedoeld met een vergoedingsverklaring van de zorgverzekeraar?

De nota voor uw nieuwe vervangende toestel(len) dient te worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Het antwoord over het -al dan niet- vergoeden van de nota wordt een vergoedingsverklaring genoemd.

Aan wie keren wij uit?

Bij afwikkeling van een schade betalen wij de schade-uitkering onder aftrek van het van toepassing zijnde eigen risico conform de polisvoorwaarden rechtstreeks aan de audicien (of leverancier) van het vervangende toestel.

Back To Top